Calendar

MonthWeekDay
May 2022
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
April 25, 2022 April 26, 2022 April 27, 2022 April 28, 2022 April 29, 2022 April 30, 2022 May 1, 2022

10:30 am: Sunday service (1st)

May 2, 2022 May 3, 2022 May 4, 2022

8:00 pm: Church Prayer Meeting

May 5, 2022 May 6, 2022 May 7, 2022

9:30 am: Gardening at Harestock shops

May 8, 2022
May 9, 2022 May 10, 2022 May 11, 2022

7:30 pm: Church council

May 12, 2022 May 13, 2022 May 14, 2022 May 15, 2022

10:30 am: Sunday service (3rd)

May 16, 2022 May 17, 2022 May 18, 2022 May 19, 2022 May 20, 2022 May 21, 2022 May 22, 2022
May 23, 2022 May 24, 2022 May 25, 2022 May 26, 2022 May 27, 2022 May 28, 2022 May 29, 2022

10:30 am: Sunday service (5th)

May 30, 2022 May 31, 2022 June 1, 2022

8:00 pm: Church Prayer Meeting

June 2, 2022 June 3, 2022 June 4, 2022

9:30 am: Gardening at Harestock shops

June 5, 2022

10:30 am: Sunday service (1st)